l

l
l
l
l
l
l
l
l

Stichting Studentenfonds Bert Bokxem wil geld ter beschikking stellen ten behoeve van de studie van minder vermogenden. Dus zijn er zaken die je goed kunt gebruiken bij je studie, maar heb je hier het geld niet voor of is het te duur om te lenen, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij onze Stichting.

Wij zijn niet heel groot of heel rijk, dus wij kijken vooral naar kleinere bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld een extra of een aangepaste computer zijn, of geld voor een extra cursus, of een bijdrage voor een studiereis.

Verder wil Stichting Studentenfonds Bert Bokxem studenten helpen bij juridische problemen. Het wordt steeds duurder om juridische hulp te krijgen, en vooral goede hulp. Kom je niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, of wordt je onvoldoende geholpen, dan kan Stichting Studentenfonds Bert Bokxem je wellicht helpen.enkele voorbeelden van ondersteunde projecten

University College Fryslân Foundation (in order to provide everyone with access to UCF’s BSc ‘Global Responsibility & Leadership’, regardless of financial background. UCFF acquires funding opportunities to students from anywhere in the world.)

Erasmusuniversiteit in Rotterdam voor aanvullend kankeronderzoek.

Hulp aan een buitenlandse studente die geconfronteerd werd met aanslagen en dwangbevelen voor waterschapslasten en zuiveringsheffing. Namens haar is kwijtschelding geregeld.

Een stageplaats in Nieuw Zeeland mogelijk gemaakt.